غسل احرام; شستشوى گناهان

معناى غسل كردن در حال احرام ـ گرچه مستحب مى باشد ـ این است كه: «خدایا! من آن گناهان را شستشو كردم.»
ادامه مطلب
  • بازدید: 762
  • نظرات: (0)

آداب لبّیك گفتن

  هرچه مى خواست لبّیك بگوید،صدایش در گلو مى شكست و نزدیك بود كه از مركبش بیفتد
ادامه مطلب
  • بازدید: 744
  • نظرات: (0)

اخلاق زائر

  واى بحال آن زائرى كه از وطن آلوده به سیئات اخلاقى به حج برود
ادامه مطلب
  • بازدید: 863
  • نظرات: (0)