اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزشی

» اطلاعیه »
قابل توجه شرکت های خدمات زیارتی استان گلستان نظر به اینکه مرکز آموزش استان  در نظر دارد دوره های آموزشی با عناوین و شرایط و در تاریخ های ذیل برگزارنماید  لذا ضمن اطلاع رسانی به افراد متقاضی جهت ثبت نام به مرکز معرفی گردند.

ردیف

عنوان دوره آموزشی

شرایط شرکت کنندگان

مهلت ثبت نام

تاریخ شروع کلاسها

زمان و مکان

1

مدیران راهنمای عتبات که کسری آموزشی دارند

افرادی که دوره آموزشی مدیر راهنما عتبات گذرانده وکسری آموزشی دارند

عربی مهارت ارتباطی   3- آشنائی با سازمان   4-  امنیت درسفر و ...

 

حداکثر25 آذرماه

آذر ماه

ازساعت 15 الی 20

2

مدیران راهنمای عتبات

کارگزاران واجد شرایط  متاهل- حداقل لیسانس زیر 45 سال

حداکثر 28 آذرماه

دی ماه

//

3

معاونین ثابت عمره که کسری آموزشی در درس هتلداری دارند

افرادی که سابقه اعزام با عناوین مذکور  داشته و کسری آموزش دارند

حداکثر 25آذرماه

آذر ماه

//

ضمنا  درس امنیت در سفر در سامانه جامع آموزش در تمامی اعزام ها با کد درس (660برای تمتع ) ، (314برای عمره )و(316 برای عتبات عراق ) ،مرکز آموزش استان در نظر دارد جهت جلوگیری از بروز مشکل استعلام مکانیزه در حوزه عتبات اقدام به تشکیل این کلاسها  نماید .لذا موضوع به نحو مقتضی به کارگزاران اطلاع رسانی و نسبت به ثبت نام و ارسال اسامی  حداکثر تا تاریخ 30/9/1395 اقدام گردد.با توجه به اینکه اکثر کارگزاران فاقد نمره در این درس می باشند دقت بیشتر مورد انتظار می باشد . مر کز آموزش کارگزران زیارتی استان گلستان

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.