اطلاعیه مصاحبه

پیرو نامه شماره 379/36/95 مورخه 20/2/95و برابر بند 25 فصل دوم شرایط عمومی دستورالعمل انتخاب عوامل اجرائی عتبات عالیات ، تاریخ برگزاری مصاحبه آذر 95 می باشد.مدیران راهنمای عتبات در سال جاری به شرح ذیل اعلام می گردد . بدیهی است مدیران دفاتر محترم از معرفی افرادی که مصاحبه تخصصی عتبات را انجام نداده اند ، خودداری نمایند.

ردیف

روز

تاریخ

 

توضیحات

1

دو شنبه

 

15/9/1395

اعزامی تا پایان اسفند. 

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.