مهلت اعتراض نتایج آزمون 30-11-1397 ارتقا حج 98

[

 گروه آموزش و پژوهش

قابل توجه شرکت کنندگان محترم در آزمون ارتقاء حج تمتع 98

عزیرانی که نسبت به نمره ی اعلامی اعتراض دارند ، می توانند درخواست تجدید نظر خود را حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 بصورت کتبی به مدیرمحترم استان مربوطه ارائه نمایند تا نسبت به بررسی مجدد ، اقدام مقتضی صورت پذیرد.

لازم به ذکر است درخواست های تجدیدنظری که پس از این تاریخ واصل گردد، بررسی نخواهد شد.

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.