اطلاعیه در خصوص دقت لازم در نگهداری از گذرنامه های الکترونیکی

اطلاعیه در خصوص دقت لازم در نگهداری از گذرنامه های الکترونیکی

بنا بر بخشنامه شماره 18000/520 معاون محترم حج ، عمره و عتبات، رئیس محترم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا اعلام نموده است:
الصاق هر گونه مدارک اعم از عکس زائر، بلیط، عوارض خروج از کشور، بطاقه و ... به وسیله ماشین دوخت و یا سوزن و هر گونه برچسبی که جداسازی آن باعث آسیب به جلد گذرنامه می شود، ممنوع است.
لذا مرابت می بایست به نحو مقتضی به اطلاع عوامل اجرایی و زائران محترم رسانده شود.

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.