شيوه نامه آموزش كارگزاران حج

مقدمه :

هر ساله خيل عظيمي از مردم عزيز كشورمان مشتاقانه به سرزمين عرفات ، ملكوت و معرفت و همچنين عتبات عاليات مشرف مي شوند و اين فرصتي گرانبها است كه براي تهذيب نفوس و تكميل مكارم اخلاقي و معنوي فراهم مي گردد تا به بركت اين سفر و هجرت راه قرب و كمال را به پيمايند

كارگزاران عرصه امور زيارتي مي توانند با مهارت و آگاهي توأم با خلوص و محبت بهره مندي از اين فرصت را عملي سازند و عمليات حج وزيارت را در فضاي معنوي و با طراوت قرار دهند.

به اين مهم واقف هستيم كه سازمان حج وزيارت هر ساله با اجراي برنامه هاي آموزشي در تلاش است تا نيروي استاني صاحب صلاحيت را در جايگاه هاي مديريت كاروان و مجموعه ها و عوامل كاروان و كارگزاري قرار دهد تا بتوانند با فراگيري دانش و مهارت لازم و باز آموزي مستمر تحقق اهداف سازمان را ميسر و اجراي برنامه هاي مصوب را عملياتي نمايند . و بدين منظور شيوه نامه آموزش كارگزاران حج 1391 تدوين و جهت اجرا ابلاغ مي گردد و ازاين پس درسنوات آتي انشاا... تغييرات مد نظر اعمال واعلام خواهدشد.

اهداف :

1-    آموزش نيروهاي واجد شرايط عرصه حج

2-    آموزش و بازآموزي محتوي مورد نياز در عمليات حج

3-    تطبيق كارگزاران با شرايط متغيير سازمان ، محيط ، زائر ، عربستان

4-    ارتقاي توانمندي نيروي انساني در عمليات حج

5-    تعميق يادگيري و ايجاد مهارت لازم در كارگزاران

مخاطبان :

كارگزاران حج تمتع كه در عمليات حج داراي مسئوليت هستند به گروه هاي ذيل تقسيم مي شوند.

گروه يك : مدير ، معاون كاروان و مجموعه

گروه دو : عوامل پذيرايي واجرايي كاروان و مجموعه

گروه سه : آشپزهاي آشپزخانه مركزي، مجموعه وكاروان

گروه چهار : دستيار زن

گروه پنج : پزشكان

شيوه هاي آموزش :

1-  حضوري                             

2-  غير حضوري

1-1) تشكيل كلاس:

2-1) تشكيل كارگاه آموزشي:

3-1) برگزاري همايش توجيهي آموزشي:

1-2) منابع آموزشي مصوب به كارگزار معرفي مي گردد و كارگزار با مطالعه و يادگيري آمادگي شركت در ارزشيابي را در خود ايجاد نمايد .

اجراء :

1-   دريافت وطرح شيوه نامه دركميته آموزشي استان واخذ مصوبات لازم براي اجراي مطلوب برنامه هاي ابلاغ شده از سوي اداره آموزش ومطالعات سازمان.

2-   برنامه ريزي فرايند اجرا از معرفي و ثبت نام تا پذيرش و شركت در كلاسها از طريق سامانه جامع کارگزارن در نرم افزار آموزشي"پسا" محقق خواهد شد.

3-   تدريس عناوين و محتوي درسي با توجه به منابع و سرفصل هاي مصوب توسط مدرسان مجرب ومورد تائيد کميته استاني ومنطقه اي صورت پذيرد.

4-   کلاس بندي واجدين شرايط براساس سطح تحصيلات، سوابق تشرف و سمت ها(وظايف محوله درحج) خواهد بود. بطوريکه ظرفيت کلاسهاي نظري، تئوري بيش از35نفر و ظرفيت کلاسهاي کارگاهي هم بيش از25 نفر هرگز نخواهد بود.

5-   نظارت بر فرايند اجراي، آموزش ارزشيابي پاياني برابر تقويم اجرايي برعهده روساي آموزش است

6-   ظرفيت هر كلاس حداکثر30 نفر تعيين وابلاغ مي گردد

7-    امكانات و تجهيزات آموزشي وکمک آموزشي مورد نيازتامين گردد .

8-   منابع آزمون پاياني هماهنگ و متمرکز دقيقاً به اطلاع كارگزار رسانده شود.

تبصره : كليه مديران و  معاونان و  عوامل حج سال 1391 كه دوره  باز آموزي حج تمتع 1389 يا 1390 را گذرانده اند مشمول اين شيوه نامه قرار مي گيرند و افرادي كه دوره باز آموزي حج تمتع 89 يا 90 را نگذرانده اند بايد دروس تعيين شده در دستورالعمل سال 1390 را بگذرانند

يادآوري:

1-   اجراي برنامه هاي آموزشي و حضور فعال كارگزاران مورد تاكيد قرار مي گيرد.

2-   غيبت در دوره هاي آموزشي و بازآموزي به منزله انصراف تلقي مي گردد .

3-   از گروه هاي 1.2 مخاطبان ( مديريت وعوامل ) آزمون هماهنگ  بعمل مي آيد .

4-   تاريخ آزمون روز ........................مورخ .....................ساعت ........... خواهد بود.

5-   برنامه آموزشي و باز آموزي عوامل در محدوده زماني .........................تعيين مي گردد.

6-   دستيار زن و آشپز ...........................از شركت در آزمون معاف هستند .

7-   كليه منابع آزمون بر روي سامانه كارگزاران به نشاني :www.kargozaran.haj.ir قرار خواهد گرفت

8-   براي گروه هاي پنج گانه فوق الذكر افراد واجد شرايط ورزرو جايگزين احتمالي توسط مديريت کاروان، مجموعه واستان پيش بيني لازم گردد.

9-   به افراد شركت كننده در دوره هاي آموزشي و باز آموزي کارنامه صادره ازنرم افزار"پسا" داده شود.

10-                      

جدول دروس گروه مديريت

 شيوه نامه آموزش كارگزاران حج

 11-  پزشك: سرفصل ها و ساعات دروس و شيوه اجرا برابر دستورالعمل آموزش حج سال1390 مي باشد

جدول دروس گروه عوامل پذيرايي  واجرايي

 شيوه نامه آموزش كارگزاران حج

جدول دروس گروه دستيار زن

 شيوه نامه آموزش كارگزاران حج

 جدول دروس گروه آشپزي

 شيوه نامه آموزش كارگزاران حج

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.