تاریخچه مرکز

 

((تاریخچه واحد آموزش))


بسط و اشاعه دانش در بین اقشار مختلف اجتماع متناسب با ذوق، سلیقه و امکانات آنها از یک طرف و پاسخگویی به نیاز مبرم جامعه به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص از طرف دیگر، سازمان را بر آن داشت تا نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کلاسیک در سطح مطلوب رده های مختلف کارگزاران امور زیارتی ، نخستین شیوه نامه آموزش کارگزاران حج و زیارت را در سال 1381 تدوین و به امضاء ریاست وقت سازمان رسید و جهت اجرا به دفاتر حج و زیارت استانها ابلاغ گردید.
بر این اساس واحد آموزش در مراکز استانها تحت نظارت دفاتر حج و زیارت ایجاد گردید و پس از مشخص شدن ساختار آن، برای هر یک از گروه های اعزامی حج، عمره، عتبات و سوریه جدول دروس مربوطه و تعداد جلسات و منابع آن تعیین شد و طی نمودن دوره های آموزشی مقدماتی متناسب با سمت اعزامی و شرکت در آزمون پایانی و کسب نمره قبولی ( 12 برای هر درس و معدل کل 14) به عنوان شرط اعزام کارگزاران اعلام شد و برای تحقق این هدف از اساتید دانشگاهی و مجرب در امور حج استفاده گردید.
بر اساس شیوه نامه آموزش کارگزاران حج و زیارت این واحد جهت برگزاری دوره های آموزشی از نظر مالی خودگردان و غیرانتفاعی است و مجموعه هزینه های مربوط به هر یکی از گروه های شرکت کننده در هر دوره آموزشی بر اساس مصوبه کمیته آموزش حج و زیارت استان محاسبه و به حساب واحد آموزش حج و زیارت نزد بانک ملی واریز می شود.
همچنین نظر به اهمیت امر خطیر آموزش و لزوم استمرار آگاهی بخشی به کارگزاران و بهبود ارائه خدمات لازم به زائران گرامی از سال 1387 دوره های بازآموزی (ضمن خدمت) با تعیین دروس مشخص از طرف اداره آموزش سازمان برای هر یک از گروه های اعزامی کارگزاران به واحدهای آموزش استانها ابلاغ شد.
*این دوره ها متناسب با نیاز کارگزاران هر سه سال یک بار مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار می گیرد.
در حال حاضر استعلام آموزش کارگزاران اعزامی در کمترین زمان به صورت سیستمی در سامانه انجام می شود و تأئید آن منوط به ثبت نمرات دروس آموزشی مقدماتی و بازآموزی می باشد.


آدرس مشاهده نمرات Edu.haj.ir می باشد.

جهت هرگونه ارتباط می توانید با رایانامه زیر مکاتبه نمایید .

 info@golestanamoozesh.ir