شهید بهشتی جهادگونه و مردانه پای انقلاب و آرمانهای مردم ایستاد

 شهید بهشتی جهادگونه و مردانه پای انقلاب و آرمانهای مردم ایستاد تا آخرین لحظه حیات ،این عالِم عامل ،همه زخم ها و رنج ها و اتهام های ناروای دوست و دشمن را به جان خرید و جهادگونه و مردانه پای
ادامه مطلب
  • بازدید: 158
  • نظرات: (0)